5 Faktor penting perlu diambil kira ketika memperbaharui insuran/ takaful / roadtax kenderaan anda

5 Faktor penting perlu diambil kira ketika memperbaharui insuran/ takaful / roadtax kenderaan anda

Market Value   Sebelum bersetuju membayar premium pastikan yang market value kenderaan anda selari dengan value yang dipersetujui oleh pihak syarikat Insurans atau Takaful. Meletakkan market value yang rendah akan merendahkah premium anda akan tetapi kenderaan anda akan diklasifikasikan sebagai underinsured.