Fire Insurance/Takaful

Hukum Insurans konvensional itu adalah haram di sisi Islam.

Hukum untuk semua insurans konvensional samada insuran nyawa ataupun am adalah haram. Merujuk kepada kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ( MJFK) telah memutuskan hukum berkenaan status insurans konvensional. Hukum insurans nyawa Telah termaktub