Cara pindah duit secara online dari Maybank2u ke ASB

Renew Car Insurance Motor Takaful Online MYEG     

  Click on the “Instant Quotes Button” to calculate your premium with next available NCD

 

Maybank2u menawarkan perkhidmatan memindahkan wang secara online daripada akaun bank anda ke ASB. Anda tidak perlu lagi beratur panjang untuk membuat pelaburan ASB. Perkhidmatan ini merangkumi pemindahan online dari akaun maybank ke ASB 1 atau ASB 2 melalui platform maybank2u.

 

Langkah 1 :

Login ke Maybank2u dan klik pada Investment

 

Langkah 2 :

Klik pada ASNB Unit Trust

 

Langkah 3 :

 

Klik Add

 

Langkah 4 :

Pilih jenis akaun ASB yang ingin didaftarkan

 

Langkah 5 :

Klik setuju dan continue

 

Langkah 6 :

Masuk no akaun ASB , Jenis akaun ASB , IC dan Nama dan klik continue . Akaun ASB anda akan didaftarkan dan mengambil masa sehari untuk diluluskan.

 

Langkah 7 :

Setelah diluluskan klik ASNB Payment dan tick kepada akaun ASB anda

 

Langkah 8 :

Pilih Akaun ASB anda dan klik continue

 

Langkah 9 :

Klik setuju dan Continue

 

Langkah 10 :

Masukkan amaun yang ingin dideposit ke ASB dan klik Continue. Wang  akan ditransfer terus ke ASB anda secara online. Cara ini adalah sangat baik untuk menyimpan apabila menerima gaji. Anda boleh deposit terus ke ASB untuk simpanan pelaburan.

 

Need free quotation for Takaful and Roadtax  fast

whatsapp us now

click on the link below to whatsapp

   https://api.whatsapp.com/send?phone=60169888472

 

 

Cara pindah duit secara online dari Maybank2u ke ASB

Leave a Reply

%d bloggers like this: