Author: azamzaki

Iktisas ALC Takaful Ikhlas – Business Owner Synergy system (BOSS) , JANA Pendapatan perniagaan Takaful melalui recruitment secara pantas dan mudah.

Iktisas merupakan ALC bumiputera pertama di Takaful Ikhlas yang ditubuhkan daripada gabungan 7 Group agency Manager yang berpengalaman luas didalam industri. Melalui iktisas , seorang executive partner (EP) tidak perlu menunggu bertahun tahun untuk menikmati komisen overriding daripada recruitment yang

Hukum Insurans konvensional itu adalah haram di sisi Islam.

Hukum untuk semua insurans konvensional samada insuran nyawa ataupun am adalah haram. Merujuk kepada kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia ( MJFK) telah memutuskan hukum berkenaan status insurans konvensional. Hukum insurans nyawa Telah termaktub