Perbezaan antara Agreed Value dan Market Value untuk insuran/takaful kereta