Plan Employee Benefit Takaful mySME Partner – Syarikat Takaful Malaysia

mySME Partner

Pekerja merupakan aset yang sangat penting dalam kemajuan sesebuah syarikat.Pekerja
yang sihat akan menjamin produktiviti yang berterusan kepada syarikat. Adalah sangat
penting untuk memastikan perlindungan kesihatan yang baik kepada pekerja supaya
mereka terasa selamat dan dilindungi.

Produk Syarikat Takaful Malaysia yang dinamakan mySME Partner ini menawarkan
plan seperti berikut.

 

mySME Partner

 

mySME Partner

mySME Partner

Plan Employee Benefit Takaful mySME Partner – Syarikat Takaful Malaysia

Leave a Reply

%d bloggers like this: