MEDICAL CARD KELOMPOK TAKAFUL PAKEJ KORPORAT (SME PLATINUM-I) – Group hospitalization Plan

Aset paling penting didalam perniagaan adalah pekerja.Sebagai majikan anda pastinya ingin memastikan kebajikan pekerja dari segi perlindungan adalah terjaga.

Plan ini sangat sesuai untuk small medium business daripada 5 pekerja dan keatas.

manafaat perubatan

Kemasukan hospital – plan ini menyediakan plan kemasukan hospital untuk pekerja anda. terdapat 6 plan yang mampu milik dengan
had tahunan bermula dari 20,000 ke 200,000.

Manafaat takaful bertempoh – perlindungan hibah takaful bagi kematian untuk kepada pekerja

Hilang upaya kekal dan menyeluruh – Perlindungan hilang upaya kekaldisebabkan kemalangan , kecederaaan atau penyakit. manafaat perlindungan bagi para pekerja.

Hilang upaya kekal sebahagian – manafaat akan dibayar mengikut skala pampasan jika berlaku kehilangan upaya kekal
sebahagian yang disebabkan penyakit atau kemalangan.

Manafaat perubatan pilihan – manafaat ini memberi perlindungan pesakit luar bagi klinik GP dan pakar.Dengan manafaat ini pekerja dan tanggungan jika ada akan menikmati kemudahan penjagaan perubatan pesakit luar daripada klinik panel terpilih.

Penyakit kritikal – Penyakit kritikal mampu memberi beban kewangan kepada pekerja anda. Dengan manafaat ini pekerja anda akan dibayar pampasan kewangan bagi membantu mengurangkan beban kewangan.

Manfaat Lain
Akses untuk penjagaan perubatan tanpa bayaran tunai
Rangkaian pembekal perubatan
Pusat Panggilan 24 jam
Pelan yang fleksibel
Perkongsian lebihan
Jadual di bawah adalah senarai manfaat-manfaat asas untuk Pelan SME PLATINUM-i :

untuk keterangan lanjut sila hubungi AIA Public Takaful life Planner

http://wassap.my/60165426515

 

MEDICAL CARD KELOMPOK TAKAFUL PAKEJ KORPORAT (SME PLATINUM-I) – Group hospitalization Plan

Leave a Reply

%d bloggers like this: