Hibah Takaful adalah keperluan untuk setiap keluarga

Pengertian hibah adalah bermaksud hadiah yang diberikan dengan penuh kasih sayang tanpa mengharapkan balasan. Hibah boleh dilakukan hanya ketika pemberi hibah masih hidup. Adalah tidak mungkin untuk memberi hibah jika sipemberi hibah telah meninggal dunia.

Syarat atau rukun hibah yang perlu dipenuhi adalah

1. pemberi
2. penerima harta
3. ijab
4. qabul

Hibah hanya boleh dilakukan jika harta itu adalah milik sepenuh pemberi hibah ataupun dengan jaminan.Hibah Takaful
pula diberikan kepada penerima selepas pemberi hibah meninggal dunia.

Apakah fungsi sebenar hibah takaful ?

Hibah takaful adalah hadiah yang sangat diperlukan oleh waris selepas daripada kematian pemberi hibah. Harta peninggalan si mati akan dibekukan dan disimpan sehingga waris yang layak membuat tuntutan.

Fungsi hibah takaful untuk keluarga simati meneruskan kelansungan hidup seperti biasa tanpa terjejas kerana kekurangan pendapatan
dan tanggungan hutang yang ditinggalkan oleh simati. Ini adalah kerana proses pengagihan harta pusaka melalui faraid akan mengambil
masa yang agak lama. Hibah takaful boleh dikatakan sebagai payung yang penting untuk sesuatu keluarga meneruskan kehidupan.

Pada pandangan saya setiap tunjang keluarga perlu menyediakan hibah takaful untuk keluarga.Kos serendah RM 41.00 sebulan
untuk perlindungan RM 200,000 apa yang hendak dikira. Pejam mata buat perlindungan untuk keluarga anda.

 

Whatapps sahaja

Perlindungan hibah takaful RM 200,000 serendah RM 41.00 sebulan

http://wassap.my/0123287042

Hibah Takaful adalah keperluan untuk setiap keluarga
Tagged on:

Leave a Reply

%d bloggers like this: