Bagaimana untuk memindahkan NCD dari kenderaan lama ke kenderaan baru

Proses ini selalu berlaku apabila anda membeli kenderaan baru. Kenderaan yang baru dibeli NCD adalah 0. Jadi untuk mengelak dari membayar kadar insuran kenderaan yang tinggi

pemilik kebiasaannya akan memindahkan NCD kenderaan lama ke kenderaan baru. Proses pemindahan NCD adalah seperti dibawah

  1. Isi borang endorsement untuk pemindahan NCD ( anda boleh berhubung dengan agent untuk mendapatkan borang)
  2. Bayar kadar lebihan NCD secara pro rata daripada kenderaan lama. ( hubungi agent untuk mendapatkan amaun yang perlu dibayar)
  3. Email borang kepada agent bersama dengan resit pembayaran kepada agent.
  4. Agent akan berhubung dengan syarikat insuran untuk proses pemindahan NCD
  5. Minta dari agent endorsement pemindahan NCD dari kenderaan lama ke kenderaan baru.
  6. Selepas endorsment dibuat anda boleh menggunakan NCD kenderaan lama anda untuk kenderaan baru.

Need free quotation for Takaful and Roadtax  fast

whatsapp us now

click on the link below to whatsapp

   https://api.whatsapp.com/send?phone=60169888472

 

 

Leave a Reply