Apakah itu Joint Management Body ( JMB)

JMB adalah satu badan korporat gabungan Pemaju dan pembeli untuk menguruskan banggunan kediaman.

Apakah tugas tugas JMB?

1. mengawal selia hartanah untuk memastikan ia dalam keadaan yang baik
2. mengenakan yuran selia banggunan kepada pembeli.
3. Memastikan hartanah dan banggunan mendapatkan perlindungan insuran/takaful yang baik.
4. Menuruti notis dan arahan daripada pihak berkuasa tempatan.
5. menyediakan daftar pembeli untuk semua pembelian unit.
6. Memastikan seliaan banggunan di audit dan laporan kewangan diberikan kepada pembeli.
7. Melaksanakan undang undang yang ditetapkan.
8. Ahli jawatankuasa terdiri daripada 5 ke 12 orang yang dipilih dari kalangan pembeli dan pemaju.

Apakah itu Joint Management Body ( JMB)

Leave a Reply

%d bloggers like this: