Contractor’s All risk

Contractor’s All risk adalah perlindungan insuran atau takaful diwajibkan untuk kontraktor atau pemaju untuk meneruskan kerja kontrak yang dianugerahkan. Sijil Contractor’s All risk melindungi kerja kontrak untuk kerosakan yang berlaku ketika kerja kontrak berlansung. Perlindungan ini boleh dipanjangkan kepada tempoh penyelengaraan.Perlindungan ini akan ditamatkan apabila kontraktor menyerahkan projek
kepada syarikat prinsipal.

Contoh :

Syarikat A dianugerahkan kontrak membina sekolah dengan jumlah kontrak bernilai RM 2 juta. Tarikh Kontrak daripada 1/1/2018 – 31/12/2018 dan maintenance period daripada 1/1/2019 – 31/12/2019. Perlindungan yang ditetapkan akan bergantung kepada letter of award dengan melihat tempoh projek dan penyelengaraan.

Tempoh perlindungan hanya akan tamat apabila projek ini diserahkan sepenuhnya kepada prinsipal sebagai contoh kementerian pendidikan selepas tarikh penyelengaraan pada 31/12/2019.

Untuk projek dibawah RM 5 juta untuk risiko yang ditetapkan, kami dapat mengeluarkan polisi secara terus ( on the spot)

Dokumen yang diperlukan : Letter of award.
Projek dibawah RM 5 juta ( untuk risiko normal)
pengeluaran sijil : immedietely

Untuk extension pihak kami hanya boleh melakukan extension , jika projek asal menggunakan khidmat perunding kami.

%d bloggers like this: